Cykelexpert i workshop om viktig väg

För ett år sedan deltog jag som cykelexpert i en workshop om brister längs en regionalt viktig vägsträcka och fick ge in put till en studie om framtida åtgärder längs vägen. Nu är den studien klar. Att vara cyklisternas språkrör och föra fram vårt perspektiv var ett mycket inspirerande uppdrag.

Cykelexpert i workshop om viktig väg

Det var Trafikverket som i juni 2019 bjöd in mig som cykelexpert till workshopen om väg 15 mellan Kistinge och Daggarp. Sträckan är en del av vägen mellan Halmstad och Karlshamn, vilken binder samman östra och västra Sverige och som är en viktig transportled för skogsindustrin.

På mötet deltog medarbetare från Trafikverket, Halmstad och Laholms kommun, Region Halland, räddningstjänsten och näringslivet. Syftet med workshopen var att fånga in brister längs den 13 kilometer långa vägsträckan och lyfta in dem i arbetet med en så kallad Åtgärdsvalsstudie.

Studien är nu klar och blir underlag för planering av åtgärder på kort och lång sikt. Ytterst handlar det om att vägen ska vara en välfungerande del av ett effektivt och hållbart transportsystem. Ett av målen med studien är att skapa bättre säkerhet och ökad tillgänglighet för cyklister.

Genuint intresse för cyklistens perspektiv

Inför mötet cyklade jag längs sträckan och följde då en skyltad cykelled. Jag upplevde farliga korsningar, dåligt underlag och bristande skyltning. Men också det som var bra, exempelvis separerad cykelbana och cykeltunnel. På workshopen berättade jag om mina upplevelser och de andra deltagarna var genuint intresserade av cyklistens perspektiv.

Jag kommer inte att redovisa för studien här, men kan konstatera att de delar eller punkter på sträckan som jag upplever som allra farligast för cyklister också är prioriterade i Trafikverkets lista med förslag på åtgärder som bör göras inom en snar framtid.

Cyklisterna får utrymme i hållbar samhällsutveckling

Det jag vill lyfta fram är att vi cyklister fick utrymme i den här studien. Att vårt perspektiv togs på allvar. Den här typen av arbete är jag gärna involverad i fler gånger. Att göra det svenska transportsystemet mer cykelvänligt är viktigt för oss invånare och för en hållbar samhällsutveckling.

Åtgärdsvalsstudie
Väg 15 Kistinge – Daggarp, Halmstads och Laholms kommuner
Ärendenummer: TRV 2019/14631Cykling_WS_juni2019jpg
Här cyklar jag längs den separerade cykelbanan.