Så utvecklas cyklingen i Sverige - från dagens webbinarium

Idag deltog jag på Cykelfrämjandets webbinarium ”Så utvecklas cyklingen i Sverige”. Det var suveränt att kunna ta del av kunskap och insikter från bland andra Region Stockholm och Trafikverket – hemma vid den egna datorn.

Cykelfrämjandet välkomnade med att konstatera att det just nu, runt om i hela världen, görs satsningar för att öka cyklandet.

Stor potential i fritidscyklandet

Intressant är att man i Stockholm nu lyfter blicken och ser den potential som finns i våra fritidsresor (alla resor som inte är arbetsrelaterade). I Stockholm har man målet att minst 20 procent av alla länets resor ska ske med cykel år 2030. Hittills har stort fokus legat på att öka arbetspendling med cykel, men nu har man börjat titta på hur man kan göra för att fler ska ta cykeln till exempelvis träningen och affären. 60 procent av alla resor som görs är just fritidsresor och drygt hälften av dem kortare än fem kilometer – det finns alltså en stor potential att öka den totala cyklingen genom att öka fritidscyklandet.

I Stockholm funderar man alltså på hur man ska få fler att ta cykeln på fritiden, men också hur man får nya cyklister – de som inte cyklar idag, hur ska man få dem att cykla imorgon?

Några av de framgångsfaktorer som nämndes är ökat samarbete inom kommunerna och att både barn och vuxna får vara delaktiga i utveckling av cykelvägnät och liknande.

Barn cyklande fortsätter minska

Just barnens cyklande fick självklart utrymme på webbinariet och som vanligt konstateras vikten av att barn cyklar – men att barns cyklande fortsätter minska trots att det görs många insatser runtom i landet.

65700 cykelstölder 2018

Trafikverket presenterade delar av Cykelbokslutet 2019 och jag fick hicka när man berättade att det 2018 stals 65 700 cyklar i Sverige men att inga cykelstölder klarades upp! Säkrare cykelförvaringar måste till! Laholms Kommun har byggt ett cykelgarage - hurra för oss!

Positivt var däremot att 111 mil ny cykelväg registrerades i Nationella Vägdatabasen 2019. Att det gjordes cykelfrämjande åtgärder i det statliga vägnätet för över 700 miljoner kronor är väl kanske bara att konstatera – den siffran borde förmodligen vara betydligt högre om man på allvar vill få fler att välja cykel framför andra transportmedel.

Tyck till om din kommun som cyklist!

Idag öppnar Cykelfrämjandet sin stora enkät Cyklistvelometern. Du kan tycka till om din kommun utifrån ditt cykelperspektiv. Passa på att göra det!
https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern/