Förstudie Cykeldestination Våxtorp

Byn Våxtorp ligger vid foten av Hallandsåsen. Den omväxlande naturen, åsens kupering och de många småvägar som omger byn skapar goda förutsättningar för cykelaktiviteter. I Våxtorp finns det idag flera företag som erbjuder aktiviteter  kopplat till cykelturism och cykling, bland annat två cykelparker (Vallåsen Bike Park och Kungsbygget Äventyrspark), guidning- och cykeluthyrning samt BMX-hall (Vallens BMX-hall). Det finns också  lokal kompetens vad gäller anläggning av cykelleder (On Track) samt en mountainbikeklubb (Bukten MTB).

Det har under många år funnits en ambition att utveckla Våxtorp som cykeldestination. Behovet av en gemensam kraftsamling lyftes under våren 2020 av olika parter; privata, ideella och offentliga och det resulterade i Projektet Förstudie Cykeldestination Våxtorp. 


Det här gör vi i projektet...

 • Undersöker förutsättningar och utmaningar i en förstudie.
 • Identifierar våra framgångsfaktorer.
 • Kompetensutvecklar oss.
 • Jobbar tillsammans och ökar samverka, exempelvis mellan staden Halmstad och Våxtorp.
 • Förbereder ett arbete med mål att märka upp en led enligt ”Turism på annans mark” tillsammans med en eller flera markägare.

Förstudiens tre delar

 • Intervjuer med markägare, personer från närings- och föreningslivet samt tjänstemän från Laholms kommun, Region Halland och destinationsbolag.
 • Omvärldsspaning via rapporter och analyser.
 • Studiebesök på andra cykeldestinationer (görs digitalt pga. Covid-19).

 Workshops - för alla intresserade - våren 2021

 • Workshop där vi tar del av förstudiens resultat.
 • Workshop där vi diskuterar innehåll och innebörd i handledningen "Turism på annans mark".
  Vi förbereder ett framtida arbete/projekt med mål att märka upp en mountainbikeled.
 • Workshop där vi identifierar framgångsfaktorer.
Förhoppningen är att många markägare, företag och föreningar i Våxtorp vill delta på dessa workshops. Inbjudan sker i olika forum, bland annat via Facebookgruppen Våxtorpare.

Startskott

Förstudien är ett startskott på ett långsiktigt utvecklingsarbete med målet att Våxtorp om några år...
 • Är en cykeldestination med högkvalitativt utbud av cykelaktiviteter och paketerbjudanden
 • Utvecklas Våxtorp som cykeldestination ständigt och genom samverkan
 • Har Våxtorp flera markerade, officiella mountainbikeleder

Finansiering

Projektet finansieras av medel från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020 tillsammans med medel från Lokalt ledd utveckling Halland.
Stödet från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Lokalt ledd utveckling; LEADER, är en utvecklingsmetod som innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. 

Leaderprojekt
Cykeldestination Våxtorp

Nu går startskottet för en gammal dröm om ett Leaderprojekt för att utveckla cykelmeckat Våxtorp till en riktigt bra cykeldestination.

Lokala röster och omvärldsspan

Förstudien om Våxtorp som cykeldestination är igång. Lokala röster fångas in, vi spanar på omvärlden och vi lär av andra projekt och destinationer.

Förstudien tar form

Jag får nyfikna frågor om projektet Förstudie Destination Våxtorp. Det är bra! Då kan jag berätta om förstudien och vårens workshops. Och framförallt, jag får värdefull input.

  KORT OM FÖRSTUDIE CYKELDESTINATION VÅXTORP

  Projektet pågår november 2020-juni 2021.

  Projektet har en styrgrupp med representanter från lokala företag och föreningar:

 • Vallåsen Bike Park
 • Kungsbygget Äventyrspark
 • On Track
 • Lugnet på Åsen
 • Vilgots Surdegsbageri
 • Våxtorps Byalag
 • Bukten MTB
 • LRF
 Laholms Kommun och Region Halland är engagerade som projektstöd. Lokala företag, föreningar och andra intressenter, tex. markägare, samt offentliga aktörer och    
 destinationsbolag bildar projektnätverk. Detta nätverk utökas efterhand som projektet fortgår. Nellie Larsson är projektledare och projektägare.