Cykelutveckling

Min dröm är att fler ska få möjlighet att cykla mer - tryggt till jobb och skola, på leder i skogen eller längs natursköna vägar.  Att cykla är bra för hälsan och ett smart transportmedel. Cykling är för många en anledning att besöka en destination.

Cykling är en stor del av mitt liv. Jag har under många år cyklat för att jag älskar det. Jag har cykelpendlat till mitt arbete - sommar som vinter - och ser det som en fantastisk möjlighet. Sedan 2020 är cykling också en stor del i mitt yrkesliv.

Destinationsutveckling

Jag jobbar med destinationsutveckling kopplat till naturturism och är specialiserad på cykling i olika former. Det här är exempel på sådant som jag gör:

 • Ansöker om, planerar och driver förstudier och utvecklingsprojekt.
 • Analyserar möjligheter för utveckling av cykelturism och cykelprodukter.
 • Projekterar och anlägger mountainbikeleder.
 • Tar fram ruttdragning, kartmaterial och kommunikationsmaterial för cykelleder, exempelvis för gravel-, leisure och landsvägscykling.
 • Utvecklar och driver nätverk med koppling mot naturturism.
 • Hjälper företag att utveckla säljbara paket, exempelvis bo-äta-cykla-uppleva. 

Cykelfrämjande insatser

Jag är ett stöd i kommuners, organisationers och företags arbete för ökad cykling hos invånare, medlemmar och medarbetare. Tillsammans analyserar vi behov och tar fram åtgärder som främjar cykling, exempelvis för spontanidrott, rekreation och arbetspendling. 

Några av mina uppdrag:

 • Projekt Cykla på landsbygden - hållbar cykelturism
 • Fördjupad analys om mountainbikeleder i Region Hallands skogar
 • Kommunikation och samordning, MTB Skåne
 • Utveckling av landsvägscykling på Hallandsåsen 
 • Projekt Förstudie Cykeldestination Våxtorp
 • Arbetsplaner för mountainbikeleder i Båstad och på Hallandsåsen
 • Förstudie; Förutsättningar för utveckling av mountainbikeleder i Region Hallands skogar
 • Kartläggning; Utveckling av Halland som mountainbikedestination
 • Kartläggning; digitala plattformar för besöksnärings- och destinationsarbete i Halland
 • Uppbyggnad av nätverk för utveckling av Halland som mountainbikedestination
 • Utveckling av mountainbikeleder Laholmskusten

Är du nyfiken på något eller några av de uppdrag jag arbetat med? Jag berättar gärna om dem.


Du kan också hitta artiklar om flera av dem bland Nyheter.

Några av mina uppdrag:

 • Projekt Cykla på landsbygden - hållbar cykelturism
 • Fördjupad analys om mountainbikeleder i Region Hallands skogar
 • Kommunikation och samordning, MTB Skåne
 • Utveckling av landsvägscykling på Hallandsåsen 
 • Projekt Förstudie Cykeldestination Våxtorp
 • Arbetsplaner för mountainbikeleder i Båstad och på Hallandsåsen
 • Förstudie; Förutsättningar för utveckling av mountainbikeleder i Region Hallands skogar
 • Kartläggning; Utveckling av Halland som mountainbikedestination
 • Kartläggning; digitala plattformar för besöksnärings- och destinationsarbete i Halland
 • Uppbyggnad av nätverk för utveckling av Halland som mountainbikedestination
 • Utveckling av mountainbikeleder Laholmskusten

Är du nyfiken på något eller några av de uppdrag jag arbetat med? Jag berättar gärna om dem.


Du kan också hitta artiklar om flera av dem bland Nyheter.