Cykel och hälsa

Jag jobbar för att fler ska få möjlighet och inspiration till att cykla mer. Cykla tryggt till jobb och skola, på leder i skogen eller längs natursköna vägar.  Att cykla är bra för hälsan, ekonomin och det är ett klimatvänligt transportmedel. Cykling är för många en reseanledning.

Cykling är en stor del av mitt liv. Jag har under många år tränat oc tävlat på cykel för att jag älskar det. Jag har cykelpendlat till mitt arbete - sommar som vinter - och ser det som en fantastisk möjlighet. Sedan 2020 är cykling också en stor del i mitt yrkesliv.

Cykling för god hälsa, landsbygsutveckling och naturturism

Jag jobbar med utvecklingsprojekt kopplat till folkhälsa och naturturism. Det här är exempel på sådant som jag gör:

 • Ansöker om, planerar och driver förstudier och utvecklingsprojekt.
 • Analyserar möjligheter för utveckling av cykelturism och cykelprodukter.
 • Projekterar och anlägger mountainbikeleder.
 • Tar fram ruttdragning, kartmaterial och kommunikationsmaterial för cykelleder, exempelvis för gravel-, rekreations- och landsvägscykling.
 • Utvecklar och driver nätverk med koppling mot naturturism.

Cykelfrämjande insatser

Jag är ett stöd i kommuners, organisationers och företags arbete för ökad cykling hos invånare, medlemmar och medarbetare. Tillsammans analyserar vi behov och tar fram åtgärder som främjar cykling, exempelvis för spontanidrott, rekreation och arbetspendling. 

Projektledare mountainbike på Region Skåne

Jag är för närvarande projektanställd på Region Skåne för att utveckla det regionala huvudmannaskapet för mountainbike. Det övergripande syftet är att utveckla mountainbike långsiktigt och hållbart för att främja god folkhälsa. Jag arbetar tillsammans med kollegor som driver det regionala huvusmannaskapet för övriga rekreativa leder, exempelvis Skåneleden och Cykelleden Skåne, och i nära samarbete med folkhälsostrateger, destinationsutvecklare och andra regionala resurser. 

Några av mina uppdrag:

 • Projekt Cykla på landsbygden - hållbar cykelturism
 • Fördjupad analys om mountainbikeleder i Region Hallands skogar
 • Kommunikation och samordning, MTB Skåne
 • Utveckling av landsvägscykling på Hallandsåsen 
 • Projekt Förstudie Cykeldestination Våxtorp
 • Arbetsplaner för mountainbikeleder i Båstad och på Hallandsåsen
 • Förstudie; Förutsättningar för utveckling av mountainbikeleder i Region Hallands skogar
 • Kartläggning; Utveckling av Halland som mountainbikedestination
 • Kartläggning; digitala plattformar för besöksnärings- och destinationsarbete i Halland
 • Uppbyggnad av nätverk för utveckling av Halland som mountainbikedestination
 • Utveckling av mountainbikeleder Laholmskusten

Är du nyfiken på något eller några av de uppdrag jag arbetat med? Jag berättar gärna om dem.


Du kan också hitta artiklar om flera av dem bland Nyheter.

Några av mina uppdrag:

 • Projekt Cykla på landsbygden - hållbar cykelturism
 • Fördjupad analys om mountainbikeleder i Region Hallands skogar
 • Kommunikation och samordning, MTB Skåne
 • Utveckling av landsvägscykling på Hallandsåsen 
 • Projekt Förstudie Cykeldestination Våxtorp
 • Arbetsplaner för mountainbikeleder i Båstad och på Hallandsåsen
 • Förstudie; Förutsättningar för utveckling av mountainbikeleder i Region Hallands skogar
 • Kartläggning; Utveckling av Halland som mountainbikedestination
 • Kartläggning; digitala plattformar för besöksnärings- och destinationsarbete i Halland
 • Uppbyggnad av nätverk för utveckling av Halland som mountainbikedestination
 • Utveckling av mountainbikeleder Laholmskusten

Är du nyfiken på något eller några av de uppdrag jag arbetat med? Jag berättar gärna om dem.


Du kan också hitta artiklar om flera av dem bland Nyheter.