04 feb. 2021

FörstudieCykeldestinationVåxtorpDestinationsutveckling

Cykeldestination Våxtorp - förstudien tar form

Jag får nyfikna frågor om projektet Förstudie Destination Våxtorp. Det är bra! Då kan jag berätta om förstudien och vårens workshops. Och framförallt, jag får värdefull input. Några uttrycker oro för att det plötsligt ska dras cykelleder på deras marker. Så är det inte. Det här projektet är en förstudie där vi tittar på om, och hur, Våxtorp kan utvecklas till en cykeldestination – på ett hållbart sätt.

Jag har publicerat en sida där jag beskriver projektet. Den hittar du här.

Intervjuer och samtal

De senaste veckorna har jag analyserat och summerat de 15 intervjuer och samtal jag hade innan årsskiftet. Det är imponerande kunskap och erfarenhet som de femton tillsammans bidrar med till förstudien. Och smarta idéer, kloka insikter och personliga upplevelser! De områden som vi pratat mest om är:

  • Samarbeten
  • Allemansrätten
  • Våxtorp som reseanledning
  • Hållbara lösningar för att möta ökad cykelturism
  • Framtida möjligheter för företagare och invånare i bygden

Insikter från omvärlden

Jag har också tagit del av ett antal rapporter, handböcker och strategier om bland annat naturturism. Bygdens klokskap och insikter från omvärlden bildar grunden för förstudien.

Jag kan särskilt tipsa om följande skrifter som jag tycker är bra för den som jobbar med naturturism:
Nationell Naturturismstrategi (Naturturismföretagen, Svensk Turism AB, Visita)
Med naturen som arbetsgivare (Landsbygdsnätverket)

Seminarier och digitalt studiebesök

I januari höll Region Halland en seminarieserie om den nyligen utkomna handledningen Turism på annans mark som tagits fram av bland andra LRF och Naturturismföretagen. Under våren kommer projektet att bjuda in brett till en workshop om just Turism på annans mark och vi ska då prata om hur den kan användas av markägare och företagare, för att skapa långsiktiga och bra samarbeten.

I februari väntar två spännande projektaktiviteter. Vi ska medverka på ett Webbseminarium om Kottabergsprojektet som beskriver en etableringsmodell för hållbar naturturism och vi göra ett digitalt studiebesök på Svartbäcksmåla Aktivitetscentrum i Nybro kommun.

Vårens workshops - välkommen!

Under våren kommer projektet att bjuda in till tre workshops med syfte att:

  • Arbeta med förstudiens resultat
  • Diskutera handledningen "Turism på annans mark" och förbereda ett framtida projekt med mål att märka upp en mountainbikeled.
  • Identifiera framgångsfaktorer
  • Nätverka

Förhoppningsvis vill många företagare, invånare och markägare delta på dessa tre workshops. Inbjudan kommer att gå ut via Facebookgruppen Våxtorpare och här på hemsidan.

Ta gärna kontakt

Jag vill uppmana alla som är intresserade av projektet eller som har frågor och funderingar att ta kontakt med mig. Antingen via telefon eller mejl. Du hittar mina uppgifter här.

Projektet finansieras av