30 nov. 2020

DestinationsutvecklingVåxtorpLeaderprojektFörstudieCykeldestination

Cykeldestination Våxtorp - lokala röster och omvärldsspan

Nu är förstudien om utveckling av Våxtorp som cykeldestination igång. Under hösten har jag gjort en del förberedelser. Viktigast har varit dialogen med LRF. Jag deltog i mitten av oktober på ett lunchmöte med LRF´s kommungrupp och fick då möjlighet att diskutera projektet med kloka lantbrukare och markägare. Det resulterade bland annat i att projektets styrgrupp förstärkts med en representant från LRF.

Studien som nu görs är en delaktivitet i Leaderprojektet Förstudie Cykeldestination Våxtorp. Du kan läsa mer om projektet här.

Förstudien består av tre delar;

  • Intervjuer med markägare, personer från närings- och föreningslivet  samt tjänstemän från Laholms kommun, Region Halland och destinationsbolag.
  • Omvärldsspaning via rapporter och analyser.
  • Studiebesök på andra cykeldestinationer (görs digitalt pga. Covid-19).

Jag har många kloka personer till min hjälp. Jag har bollat frågebatteri och medverkande med tjänstemän från det offentliga och styrgruppen, vilken består av lokala företagare, representanter från LRF och föreningslivet.

Frågorna handlar bland annat om: möjligheter, hinder, samverkan och samarbete mellan markägare och kommersiell verksamhet

Den första intervjun hölls igår - det blev ett väldigt intressant samtal. Under kommande veckor har jag nästan dagligen intervjuer inbokade och fler personer i Våxtorpstrakten kommer att bli kontaktade av mig och tillfrågade om att delta.

Vårens workshops - för alla intresserade

Arbetet med förstudien kommer att pågå en bit in på det nya året. Under våren väntar sedan de andra delaktiviteterna:

  • Workshop där vi tar del av förstudiens resultat.
  • Workshop där vi diskuterar innehåll och innebörd i handledningen "Turism på annans mark". Vi förbereder ett framtida arbete/projekt med mål att märka upp en mountainbikeled.
  • Workshop där vi identifierar framgångsfaktorer.

Förhoppningen är att många fler markägare, företag och föreningar i Våxtorp än de som nu är engagerade i projektet vill delta på dessa workshops. 

Medialt intresse

Det har redan varit medialt intresse för projektet, bland annat i lokala dagstidningar och i Radio P4 Halland. Här hittar du inslaget i radion. Bilden ovan är från intervjun mellan radioreportern och Jesper Malmquist på Vallåsen Bike Park.

Kontakta mig gärna!

Tveka inte att höra av dig om du är nyfiken på att veta mer om projektet!
Du hittar mina kontaktuppgifter här.