06 sep. 2020

BåstadHallandsåsenLaholmMountainbikeFörstudie

Första steget mot MTB-leder i Båstad

Under våren och försommaren har mitt företag, i samarbete med On Track, gjort en förstudie inför anläggning och märkning av mountainbikeleder på Hallandsåsen i Båstads kommun . Förstudien består av fyra arbetsplaner. Varje plan innehåller analys, karta, bygginstruktion och skyltningsinstruktion för en framtida mountainbikeled eller ett lämpligt område för leder.

Förstudien har gjorts på uppdrag av Båstad Turism och Näringsliv och i samarbete med Båstads kommun, Länsstyrelsen i Skåne Län och lokala mountainbikecyklister.

Läs mer om mitt uppdrag här: Arbetsplaner för mountainbikeleder i Båstad

Ambitionen är att möta det växande intresset för stigcykling och göra Hallandsåsen till en hållbar mountainbikedestination. De färdiga arbetsplanerna är nu underlag i nästa fas i arbetet; samråd och dialog med myndigheter och markägare.

Båstad Turism och Näringsliv fokuserar inledningsvis på en av arbetsplanerna. Målet är att få till en märkt led mellan Båstad och Hökafältet (Buktenbanan) i Mellbystrand. Den ger cyklister möjlighet att ta sig mellan de två orterna på en trevlig kombination av stig och cykelväg. I detta skede är Laholms Kommun en viktig part, eftersom stora delar av leden går i Laholms kommun.

Arbetet med att planera, anlägga och märka upp mountainbikeleder är ofta komplext. Det är många pusselbitar som ska falla på plats innan drömmen om en märkt led kan förverkligas. Men så måste det få vara. För en hållbar utveckling av mountainbikeleder i ett område är det viktigt att lyssna in och ta hänsyn, men också att vara kreativ och lösningsorienterad.