26 apr. 2021

DestinationsutvecklingCykelutvecklingLandsbygdsutvecklingSamverkanHållbarhet

Vad är viktigast för hållbar och framgångsrik cykelutveckling i Våxtorp?

Välkommen till den tredje workshopen i Förstudie Cykeldestination Våxtorp. Vi ska diskutera vilka de viktigaste faktorerna för ett hållbart och framgångsrikt destinationsarbete är. Ambitionen är också att planera för vidare arbete med prioriterade faktorer. Mötet hålls digitalt den 10 maj kl. 18.30. Alla är välkomna att delta!

Bakgrund

Intresset för naturaktiviteter som cykling och vandring ökar, liksom för närproducerade produkter. Naturturismen bidrar till utveckling av landsbygden och stärker turistföretag och andra näringar. Men den skapar också utmaningar, bland annat för markägare som får fler besökare i skog och mark. Naturturismen behöver utvecklas på ett hållbart sätt. Våxtorp har fina förutsättningar för naturturism. I Våxtorp finns redan idag flera företag som erbjuder aktiviteter och service kopplat till cykelturism och det finns en ambition att utveckla Våxtorp som cykeldestination. Det här projektet utreder förutsättningar och utmaningar för sådan destinationsutveckling.

Digital workshop om hållbar och framgångsrik destinationsutveckling 10 maj

Mötet hålls via Teams den 10 maj kl. 18.30-20.30. Vi inleder med en kort summering av förstudien och tidigare möten. Därefter diskuterar vi de viktigaste faktorerna för att göra Våxtorp till en hållbar och framgångsrik cykeldestination.

Anmälan

Du anmäler dig via mejl till nellie@nellielarsson.se alternativt via telefon 0730-25 97 65 senast den 6 maj. Du får möteslänk, instruktioner om hur du ansluter till mötet och program skickat till dig innan mötet.

Jag rekommenderar att du läser rapporten Förstudie Cykeldestination Våxtorp innan mötet, alternativt sammanfattning av rapporten.

Här är länkar:
Rapporten Förstudie Cykeldestination Våxtorp
Sammanfattning av rapporten Förstudie Cykeldestination Våxtorp
Handledningen Turism på annans mark
Information om projektet Förstudie Cykeldestination Våxtorp

Workshop 2 – Turism på annans mark, 12 april

Workshop 2 fokuserade på samarbete mellan markägare, företagare och föreningar. Syftet med mötet var att introducera handledningen Turism på annans mark samt tillsammans reflektera kring vad handledningens råd innebär för Våxtorp. Vi diskuterade bland annat:

Avtal och inkomster

 • Skriftliga avtal och markägarens möjlighet att tjäna pengar på sin mark
 • Att bjuda in andra i sin skog ger både glädje och bekymmer
 • Affärsmöjligheter för gårdsbutiker, gårdsbesök, B & B etc

Leder och kommunikation

 • Att leda cyklisterna rätt / skapa ordning och reda med märkta leder
 • Kommunikation med cyklister, till exempel om jakt och avverkning
 • Öka kunskap om allemansrätten och hur man gör rätt i naturen
 • Vi kan jobba med olika typer av cykling, inte bara stigcykling

Samarbete, dialog och kunskap

 • Vi behöver lära känna varandra och våra olika verksamheter bättre
 • Behov av mer samverkan, dialog och diskussion
 • Vi behöver öka vår kunskap om cyklisterna och hur det fungerar med cykelleder, samt vilka affärsutvecklingsmöjligheter cykelturism skapar för olika företagare, markägare och lantbrukare.

Workshop 1 - Förstudie Cykeldestination Våxtorp, 29 mars

Vi gick igenom förstudiens resultat och diskuterade olika frågor, bland annat Våxtorps unika profil, målgrupper för cykeldestinationen och hur vi kan samarbeta mer i bygden. Vi kom bland annat fram till att:

Unika Våxtorp

 • Våxtorps guldkorn är naturen runt Hallandsåsen men också närheten till havet.
 • I Våxtorp erbjuds många outdoor-aktiviteter som cykling, äventyrsaktiviteter, ridning, vandring och skidåkning.
 • Bygden har en rik historia och spännande traditioner med bland annat binge, beskarundor, marknad och Vallens säteri.

Målgrupper för cykelutveckling

 • I framtiden är det främst aktiva familjer, men också cyklister med intresse för exempelvis down hill och enduro, som kommer till Våxtorp.
 • Det kan även attrahera invånare med goda möjligheter för cykling.

Samarbete

 • Föreningar och företag kan samarbeta kring service och faciliteter, tex boende, dusch, och toaletter.
 • Vi kan samarbeta kring ekonomiska lösningar kopplat till cykelturism.
 • Företag i bygden kan samarbeta mer kring öppettider, marknadsföring och event.
 • Det ideella föreningslivet kan samarbeta mer, tex byalaget, idrottsföreningar och hembygdsföreningen.