Cykla på landsbygden - hållbar cykelturism

Projektets ambition är att bidra till långsiktigt hållbar utveckling av cykelturism i Laholms kommun genom att ta fram kommunikationsprodukter som vägleder och inspirerar cykelturister och invånare att göra rätt då de cyklar på landsbygden.

Till projektet

Förstudie Cykeldestination Våxtorp

Genom projektet Förstudie Cykeldestination Våxtorp har vi skapat en god bild av vad som krävs för en framtida hållbar utveckling av Våxtorp som cykeldestination.

Till projektet