Cykla på landsbygden – hållbar cykelturism

Med det här projektet vill vi bidra till hållbar utveckling av cykelturism i Laholms kommun. Tillsammans ska vi ta fram material som företag och föreningar kan använda för att vägleda och inspirera cyklister att göra rätt då de cyklar på landsbygden.

En blomstrande cykelturism ökar antalet besökare till kommunen, vilket främjar boendeanläggningar, aktivitetsföretag, butiker och matställen. Att jobba för en hållbar utveckling av cyklingen är också positivt för samverkan i bygden, exempelvis mellan exempelvis företag, markägare, jaktlag och föreningar.

Projektet genomförs i samarbete mellan ideella krafter, lokala företag, Laholms Kommun och Region Halland. Även Länsstyrelsen i Halland är involverad i projektet. Tillsammans har vi bred kunskap och erfarenhet. Till projektet kommer också en kommunikationsbyrå att knytas.

Vi ska ta fram ett målgruppsanpassat material som vägleder och inspirerar cykelturister och invånare att göra rätt då de cyklar på landsbygden. Materialet utformas för att kunna skalas upp och användas av fler halländska kommuner. Vi ska också föra ut materialet till företag inom besöks- och upplevelsenäring, föreningar och offentliga aktörer i Laholms Kommun så att de kan använda det i sina kanaler och i sina kontakter med cyklister.

Det här ska vi göra:

 • Analys - svarar på frågorna varför, vad och vem? 
 • Omvärldsanalys – finns det goda idéer att ta del av?
 • Kreativ process - svarar på frågan hur?
 • Produktion av kommunikationsprodukter
 • Coaching av företag, föreningar och offentliga aktörer om hur materialet ska användas
 • Implementering av kommunikationspaketet i de olika kanalerna

 

Välkommen att följa projektet på denna sida!

Kontakta gärna projektledare Nellie Larsson vid frågor:

nellie@nellielarsson.se

0730-25 97 65

 

Bakgrund

I projektet Förstudie Cykeldestination Våxtorp (2020-2021) visar intervjuer med lokala aktörer, rapporter från utvecklingsprojekt och trendanalyser att intresset för naturturism, exempelvis cykling, ökar. Markägare, föreningar och myndigheter vittnar om att allt fler invånare och turister rör sig i skog och mark. Naturturismen skapar möjligheter och kan bidra till positiv utveckling på landsbygden.

För utveckling av cykelturism är tillgången till skogens stigar och landsbygdens vägar centralt. Det ökande intresset skapar dock utmaningar för lantbrukare, markägare och andra friluftsutövare. Mycket tyder på att friluftsutövare har bristande kunskap om allemansrätten och att den allmänna kunskapen behöver stärkas samt att friluftsutövare behöver bli bättre på att tillgodogöra sig information, följa markerade leder och respektera skyltar.  Förstudie Cykeldestination Våxtorp har identifierat att en viktig faktor för hållbar cykelutveckling är att öka kunskap om allemansrätten och hur man gör rätt på landsbygden.

Kort om Cykla på landsbygden – hållbar cykelturism

Projektperiod: november 2021-september 2022

Projektgrupp:

 • LRF Laholm
 • Jaktledare Våxtorp
 • Skogsägare Våxtorp
 • Bukten MTB
 • Laholmscyklisten
 • Hotell Bella Luna
 • On Track
 • Laholms Kommun 
 • Region Halland 

Projektnätverk: Länsstyrelsen i Hallands län, företag inom besöksnäringen, mountainbike-nätverk

Projektledare och projektägare: Nellie Larsson

Projektpresentation november 2021

Finansiering

Projektet finansieras av medel från Landsbygdsfonden tillsammans med medel från Lokalt ledd utveckling Halland (LLUH). Företag, föreningar och offentliga aktörer bidrar med arbetstid.
OBS! Styrelsen för LLUH har prioriterat projektet. Projektets ansökan om finansiering är dock inte godkänd av Jordbruksverket ännu. Det beräknas ske runt årsskiftet.

Lokalt ledd utveckling; LEADER, är en utvecklingsmetod som innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. Mer information om LLUH.

Kort om Cykla på landsbygden – hållbar cykelturism

Projektperiod: november 2021-september 2022

Projektgrupp:

 • LRF Laholm
 • Jaktledare Våxtorp
 • Skogsägare Våxtorp
 • Bukten MTB
 • Laholmscyklisten
 • Hotell Bella Luna
 • On Track
 • Laholms Kommun 
 • Region Halland 

Projektnätverk: Länsstyrelsen i Hallands län, företag inom besöksnäringen, mountainbike-nätverk

Projektledare och projektägare: Nellie Larsson

Projektpresentation november 2021

Finansiering

Projektet finansieras av medel från Landsbygdsfonden tillsammans med medel från Lokalt ledd utveckling Halland (LLUH). Företag, föreningar och offentliga aktörer bidrar med arbetstid.
OBS! Styrelsen för LLUH har prioriterat projektet. Projektets ansökan om finansiering är dock inte godkänd av Jordbruksverket ännu. Det beräknas ske runt årsskiftet.

Lokalt ledd utveckling; LEADER, är en utvecklingsmetod som innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. Mer information om LLUH.

17 sep. 2021

Projekt Cykla på landsbygden - Hållbar cykelturism fick tummen upp

Cyklister ska inspireras att göra rätt då de cyklar på landsbygden i Laholm. Ett Leader-projekt för hållbar cykelutveckling planeras.

Läs mer