Cykla på landsbygden – hållbar cykelturism

Med det här projektet vill vi bidra till hållbar utveckling av cykelturism i Laholms kommun. Tillsammans ska vi ta fram material som företag och föreningar kan använda för att vägleda och inspirera cyklister att göra rätt då de cyklar på landsbygden.

En blomstrande cykelturism ger fler besökare till kommunen, vilket främjar boendeanläggningar, aktivitetsföretag, butiker och matställen. En välfungerande och hållbar utveckling av cykelturismen bidrar till samarbete mellan företag, markägare, jaktlag och föreningar. 

Det här är ett samverkansprojekt. Tillsammans har vi en gedigen kunskap och erfarenhet om livet på landet, naturen, entreprenörskap, cykling och besöksnäring. 

Med hjälp av en kommunikationsbyrå, ska vi ta fram ett målgruppsanpassat kommunikationsmaterial som vägleder och inspirerar cykelturister och invånare. Materialet utformas för att kunna användas av fler halländska kommuner. Vi ska också föra ut materialet till företag inom besöks- och upplevelsenäring, föreningar och offentliga aktörer i Laholms Kommun så att de kan använda det i sina kontakter med cyklister.

Det här ska vi göra:

 • Analys - svarar på frågorna varför, vad och vem? 
 • Omvärldsanalys – finns det goda idéer att ta del av?
 • Kreativ process - svarar på frågan hur?
 • Produktion av kommunikationsmaterial
 • Coaching av företag, föreningar och offentliga aktörer 
 • Implementering av kommunikationspaketet i de olika kanalerna

Välkommen att följa projektet på denna sida!

Kontakta gärna projektledare Nellie Larsson vid frågor: 0730-25 97 65 eller nellie@nellielarsson.se

Summering av Workshop 8 december 2021

Den 8 december genomförde vi vår första workshop. Syftet med vårt arbetsmöte var att diskutera frågorna nedan. Svaren blir underlag till vårt kunskapsunderlag och kreativa process. Här summeras våra diskussioner: 

Vad vill vi uppnå med vårt kommunikationsmaterial?

 • Trovärdighet.
 • Bra relationer. 
 • Vilja att göra rätt och känna respekt.
 • Förmedla känslor och dela perspektiv.
 • Ökad kunskap om livet på landet.
 • Ökad kunskap om hur man cyklar säkert på landsbygden.
 • Lättillgänglig, enkel, visuell och lustfylld kommunikation.
 • Det saknas idag allmän information om jakt. Här ser vi ett tomrum som projektet kan fylla.

Vem är det vi vill vägleda och inspirera?

Vi har tre olika segment av cyklister. Inom samtliga segment finns kvinnor/män, nybörjare/erfarna, äldre/yngre.

 • Landsvägscyklister (asfalterad väg)
 • Mountinbikecyklister (stigar, skogsvägar och grusvägar)
 • Leisurecyklister (grusvägar och asfalterad väg)

Cyklisterna nås bland annat via:

 • Boendeanläggningar
 • Cykelföretag
 • Föreningar

Informationen behöver når cyklisterna i deras olika faser; när de planerar sin cykeltur/cykelresa, när de är på plats och när de delar sina upplevelser med andra.

Vilken information vill vi ge cyklisterna?

Information om följande med koppling till cykling:

 • Skogsbruk
 • Lantbruk
 • Naturen
 • Jakt
 • Skyltarnas betydelse
 • Trafiksäkerhet
 • Service och boendealternativ

Kort om Cykla på landsbygden – hållbar cykelturism

Projektperiod: november 2021-november 2022

Projektgrupp:

 • LRF Laholm
 • Jaktledare Våxtorp
 • Skogsägare Våxtorp
 • Bukten MTB
 • Laholmscyklisten
 • Hotell Bella Luna
 • On Track
 • Laholms Kommun 
 • Region Halland 

Projektnätverk: Länsstyrelsen i Hallands län, företag inom besöksnäringen, mountainbike-nätverk

Projektledare och projektägare: Nellie Larsson

Projektpresentation november 2021

Bakgrund

I projektet Förstudie Cykeldestination Våxtorp (2020-2021) visar intervjuer med lokala aktörer, rapporter från utvecklingsprojekt och trendanalyser att intresset för naturturism, exempelvis cykling, ökar. Markägare, föreningar och myndigheter vittnar om att allt fler invånare och turister rör sig i skog och mark. Naturturismen skapar möjligheter och kan bidra till positiv utveckling på landsbygden.

För utveckling av cykelturism är tillgången till skogens stigar och landsbygdens vägar centralt. Det ökande intresset skapar dock utmaningar för lantbrukare, markägare och andra friluftsutövare. Mycket tyder på att friluftsutövare har bristande kunskap om allemansrätten och att den allmänna kunskapen behöver stärkas samt att friluftsutövare behöver bli bättre på att tillgodogöra sig information, följa markerade leder och respektera skyltar.  Förstudie Cykeldestination Våxtorp har identifierat att en viktig faktor för hållbar cykelutveckling är att öka kunskap om allemansrätten och hur man gör rätt på landsbygden.

Finansiering

Projektet finansieras av medel från Jordbruksverket, Landsbygdsfonden tillsammans med medel från Lokalt ledd utveckling Halland (LLUH). Företag, föreningar och offentliga aktörer bidrar med arbetstid.

Lokalt ledd utveckling; LEADER, är en utvecklingsmetod som innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. Mer information om LLUH.

Kort om Cykla på landsbygden – hållbar cykelturism

Projektperiod: november 2021-november 2022

Projektgrupp:

 • LRF Laholm
 • Jaktledare Våxtorp
 • Skogsägare Våxtorp
 • Bukten MTB
 • Laholmscyklisten
 • Hotell Bella Luna
 • On Track
 • Laholms Kommun 
 • Region Halland 

Projektnätverk: Länsstyrelsen i Hallands län, företag inom besöksnäringen, mountainbike-nätverk

Projektledare och projektägare: Nellie Larsson

Projektpresentation november 2021

Bakgrund

I projektet Förstudie Cykeldestination Våxtorp (2020-2021) visar intervjuer med lokala aktörer, rapporter från utvecklingsprojekt och trendanalyser att intresset för naturturism, exempelvis cykling, ökar. Markägare, föreningar och myndigheter vittnar om att allt fler invånare och turister rör sig i skog och mark. Naturturismen skapar möjligheter och kan bidra till positiv utveckling på landsbygden.

För utveckling av cykelturism är tillgången till skogens stigar och landsbygdens vägar centralt. Det ökande intresset skapar dock utmaningar för lantbrukare, markägare och andra friluftsutövare. Mycket tyder på att friluftsutövare har bristande kunskap om allemansrätten och att den allmänna kunskapen behöver stärkas samt att friluftsutövare behöver bli bättre på att tillgodogöra sig information, följa markerade leder och respektera skyltar.  Förstudie Cykeldestination Våxtorp har identifierat att en viktig faktor för hållbar cykelutveckling är att öka kunskap om allemansrätten och hur man gör rätt på landsbygden.

Finansiering

Projektet finansieras av medel från Jordbruksverket, Landsbygdsfonden tillsammans med medel från Lokalt ledd utveckling Halland (LLUH). Företag, föreningar och offentliga aktörer bidrar med arbetstid.

Lokalt ledd utveckling; LEADER, är en utvecklingsmetod som innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. Mer information om LLUH.

02 mar. 2022

Kunskap om att cykla på landsbygden

Efter ett gediget arbete med research och djupintervjuer har vi nu gjort klart våra kunskapsunderlag om cykling på landsbygden.

Läs mer

17 sep. 2021

Projekt Cykla på landsbygden - Hållbar cykelturism fick tummen upp

Cyklister ska inspireras att göra rätt då de cyklar på landsbygden i Laholm. Ett Leader-projekt för hållbar cykelutveckling planeras.

Läs mer