13 sep. 2021

Timbanken

Animerad film om Timbanken Halland

Hur får vi halländska företagare att bli nyfikna på ett regionalt företagsstöd? Med en inspirerande liten animerad film i de kanaler och sammanhang där företagaren är.

Jag har haft förmånen att vara strategiskt kommunikationsstöd i en spännande och kreativ process; Region Hallands framtagning av en animerad film om företagsstödet Timbanken Halland. Att få företagare att bli intresserade av ett regionalt stöd är inte självklart. Dels är företagarna ofta upptagna personer och dels är den här typen av stöd sällan särskilt "sexiga". När företagarna väl upptäckt vilka möjligheter det finns att få regionalt stöd för utveckling av sitt företag, både genom personlig rådgivning av Timbankens konsulten och genom andra typer av insatser, så blir de oftast väldigt nöjda. Utmaningen för Region Halland är att väcka deras intresse och nå dem med information.

Region Halland samarbetar med de halländska komunerna, vilka är närmast företagarna. Tillsammans arbetar de med personliga kontakter, sociala kanaler och webb. En animerad film är ett nytt grepp som den regionala näringslivsavdelningen nu testar. I arbetet har vi utgått från en kommunikationsplan som ligger till grund för all regional kommunikation om Timbanken Halland, vilket innebär att den animerade filmen blir en del av helhet. En plan som bland annat beskriver målgrupp och definierar mål med kommunikationen är ett bra verktyg i arbetet med innehåll och utformning. 

Vad tror du - blir halländska företagare nyfikna på kostnadsfri rådgivning av Timbankens konsulter när den animerade filmen dyker upp i deras flöden?

Animerad film om Timbanken Halland

timbankenhalland/se