07 sep. 2021

HallandsåsenNaturturismHallandsåsenHållbarhetBåstadHallandLandsbygdsutvecklingDestinationsutvecklingÄngelholmLaholmSamverkan

Expert på Hallandsåsen i Tankesmedja om hållbart friluftsliv

De senaste åren har intresset för friluftsliv och natur ökat. Det är positivt på många sätt, men det har också skapat utmaningar. Naturvårdsverket arrangerar en digital tankesmedja om hur vi skapar ett hållbart friluftsliv. Jag delar med mig av min kunskap om friluftsliv och samverkan på Hallandsåsen.

Under den två dagar långa tankesmedjan arbetar vi med konkreta fall från olika delar av Sverige. Ett av dem är Hallandsåsen. Under workshops diskuteras möjligheten att utvidga samarbeten på åsen för att förvalta åsens mångfald av värden gemensamt och klokt. Diskussionerna är inte heltäckande och leder inte till färdiga förslag, utan ska bli underlag till framtida utveckling.

Jag har blivit ombedd att dela med mig av mina kunskaper om Hallandsåsens friluftsliv och värden under workshopens första del. Jag lyfter då den bredd av aktiviteter som pågår under hela året och vilken typ av mat, boende och service som erbjuds friluftsutövarna. Ett av de värden jag lyfter särskilt är tystnad. Tillgången till tystnad blir allt viktigare, men hur gör vi för att rädda tystnaden när vi utvecklar friluftsliv och naturområden?

Under den andra dagen delar jag med mig av erfarenheter kring samverkan från Förstudie Cykeldestination Våxtorp. Jag lyfter bland annat vikten av:

  • samverkan på alla nivåer; regionalt, kommunalt och lokalt.  
  • att markägare blir involverade och att det förs en öppen dialog där man skapar relationer, förståelse om varandra och ökar kunskap om olika verksamheter. Långsiktiga avtal för hållbar utveckling är ett måste, kanske också nya ekonomiska modeller.
  • samverkan kring affärs- och produktutveckling i bygden, men också mellan stadens och landsbygdens aktörer.

Vill du läsa mer om erfarenheter och slutsatser som drogs i Förstudie Cykeldestination Våxtorp? Du hittar allt material här.

Du hittar information om Naturvårdsverkets Tankesmedja här.