17 nov. 2021

Timbanken

Inspirerande samarbete gav fin produkt om Timbanken

Under hösten har jag varit kommunikationsstöd i ett givande samarbete mellan Oh My och Region Halland. Tillsammans har vi tagit fram en hand out om Timbanken.

Konstruktiva samarbeten mellan personer med olika kompetenser och infallsvinklar ger ofta fina resultat. En ny hand out om företagsstödet Timbanken är ett bra exempel på det. Här har formgivare och illustratörer från halmstadbaserade Oh My, strateger med sakkunskap och bra koll på målgruppen från Region Halland och jag som kommunikationsstrateg, tillsammans tagit fram en enkel, tilltalande produkt att använda i det personliga mötet. 

Syftet med denna hand out är att väcka halländska företagares intresse och få dem att söka sig till Timbanken Halland på webben där de hittar mer information och sen också kan ansöka om gratis rådgivning av Timbankens konsulter. Denna hand out samspelar med övrig kommunikation om Timbanken och i arbetet har vi utgått från en kommunikationsplan som ligger till grund för all regional kommunikation om Timbanken Halland. 

Här hittar du Timbanken hand out

timbankenhalland/se