19 jan. 2023

Cykla schysstDestinationsutvecklingLeaderprojektHallandNaturturismCykelutvecklingLaholmLandsbygdsutvecklingSamverkan

Schyssta cyklister i Laholms Kommun

Cykla på Landsbygden - Hållbar cykelturism avslutas nu. Leaderprojektet har resulterat i konceptet Cykla schysst, guidat 110 personer och lagt grunden för fortsatt god samverkan kring cykling i Laholms Kommun.

Företag, föreningar och offentliga aktörer har under vintern blivit guidade i hur de kan använda konceptet Cykla schysst för att bidra till långsiktigt hållbar utveckling av cykling och cykelturism. Cykla schysst består av information, animationer, bilder och trycksaker - allt samlat på den digitala plattformen cyklaschysst.se. Bland de 110 personer som guidats finns nästan 40 företag representerade och merparten av dem verkar inom besöksnäring, lantbruk och skogsbruk. 

- Nu avslutas projektet, men arbetet för att utveckla cykling så att det blir bra för alla fortsätter, säger Nellie Larsson, projektledare, och fortsätter:
- Näringslivsavdelningen på Laholms Kommun kommer att vårda och utveckla Cykla schysst, tillsammans med alla övriga ambassadörer för schysst cykling. 

Gott samarbete har gett värdefulla nätverk

Cykla schysst har tagits fram i samarbete mellan LRF, skogsägare, jaktledare, företag, föreningar, Laholms Kommun och Region Halland. Tillsammans har gruppen gjort verkstad av inspel som kom fram i det tidigare Leader-projektet Förstudie Cykeldestination Våxtorp. Projektgruppen har också ökat kunskap om och förståelse för varandras intressen och verksamheter samt skapat nätverk som underlättar fortsatt samverkan i olika frågor.
När projektgruppen träffades för ett sista möte, sa Kristian Jakobsson från On Track och Bukten MTB så här:
- Vi har visat fördelen med att jobba ihop mot ett gemensamt mål, jämfört med hur det är när man ska försöka samarbeta först när ett problem dykt upp och behöver lösas.

Kolla in cyklaschysst.se

Mer information om projektet Cykla på landsbygden - Hållbar cykelturism

Projektgruppen samlades på Vilgots surdegsbageri för ett sista möte i mitten av januari. Från höger: Karin Sagnia, Kent-Ove Persson, Magdalena Petersson, Anna-Lena Karlsson, Kristian Jakobsson, Ulf Johansson och Benny Strid. Saknas på bild gör Stefan Sunnegård, My Eriksson och Nellie Larsson (foto).