08 jun. 2022

CykeldestinationCykelutvecklingDestinationsutvecklingHållbarhetLaholmLandsbygdsutvecklingLeaderprojekt

Projektgruppen i kreativt arbetsmöte

Den 7 juni träffades projektgruppen för att diskutera de kommunikationsprodukter som ska inspirera cyklister att vara schyssta när de cyklar på landsbygden i Laholms Kommun.

På den frodigt gröna Hallandsåsen ligger Hotell Bella Luna – populärt bland naturälskande vandrare, cyklister och skidåkare. Hotellet drivs av My Olofsson som också är en av projektdeltagarna i Cykla på landsbygden – Hållbar cykelturism och hon berättar att intresset för att cykla i omgivningarna är stort.
- Många av våra gäster är här för att cykla. Många cyklar på Vallåsen Bike Park, men inte alla. Vi har bland annat gäster som cyklar på Buktenbanan i Mellbystrand.

Projektgrupp med bred kunnskap

Under tisdagskvällen träffades projektgruppen i Cykla på landsbygden – Hållbar cykelturism på Hotell Bella Luna för ett kreativt arbetsmöte. Med på mötet var representanter från lokala företag och cykelklubbar, LRF, jaktlag, skogsägare, Laholms Kommun och Region Halland. En av projektets styrkor är att gruppen består av personer med olika erfarenheter och kompetenser. Tillsammans har de en bred och gedigen kunskap om landsbygden och hur cykling på olika sätt kan påverka de som bor, verkar och vistas där.

Att nå cyklisterna

När projektet nu går in en kreativ fas som ska resultera i produktion av kommunikationsmaterial, har projektet knutit till sig en kommunikationsbyrå; hstd. Cathrine Sjölin från hstd var kvällens mötesledare. Hon hade med sig förslag på typ av produkter som projektet ska ta fram för att nå cyklisterna:
- Den cyklande familjen möter vi på hemsidor och i sociala kanaler, men också med tryckt material i receptioner och på turistbyrån. De lokala cyklisterna däremot hittar vi främst via nätverk i sociala medier.

Attityd och samarbete i fokus

Kvällens diskussioner om bland annat kanaler, färg, form och språkton har föregåtts av analyser och kunskapsinsamling om bland annat Allemansrätten och cykling i relation till bland annat markägande och jakt. Stefan Sunnegård är lantbrukare och representant för LRF. Han menade att mötet mellan cyklister och markägare är det viktigaste:
- Allt handlar om att prata med varandra, sa han.

Projektgruppen var överens om att det viktigaste är att projektet bidrar till bra attityder och gott samarbete. De flesta som vistas i naturen; till fots, på cykel, i ett jakttorn eller i sin traktor har gemensamt att de älskar att vara ute i naturen.

Nästa steg i projektet

Nu kan hstd skissa på de produkter som till hösten ska föras ut till alla de företag och föreningar som på ett eller annat sätt möter cyklister, personligen, eller i sina olika kanaler och där inspirera till schysst cykling på landsbygden.

Information om projektet