02 mar. 2022

DestinationsutvecklingLeaderprojektHallandMountainbikeNaturturismRekreationscyklingLandsvägscyklingCykelutveckling

Kunskap om att cykla på landsbygden

Efter ett gediget arbete med research och djupintervjuer har vi nu gjort klart våra kunskapsunderlag om cykling på landsbygden.

Under vintern har vi i projektet Cykla på landsbygden - Hållbar cykelturism arbetat med research och djupintervuer för att ta fram intressant och viktig information för de som vill cykla på landsbygden. Vi har tagit fram kunskapsunderlag om:

  • Allemansrätten
  • Naturen
  • Skogsbruket
  • Lantbruket
  • Jakt
  • Trafiksäkerhet
  • Skyltar

Vårt mål är att öka cyklisternas kunskap om naturen och livet på landsbygden och att cyklisterna ska vilja göra rätt när de cyklar på landet. Underlagen ska förädlas till lättillgängligt, enkelt och lustfyllt kommunikationsmaterial.

Vi har också gjort en omvärlsspaning för att ta del av och inspireras av sådant som andra gjort. Vi kan konstatera att det inte finns så mycket material om dessa områden med koppling till cykling. 

Vi vänder oss till landsvägscyklister, mountinbikecyklister och leisurecyklister. Vi vill att vår kommunikation når dem i deras olika faser; när de planerar sin cykeltur/cykelresa, när de är på plats och när de delar sina upplevelser med andra. Vårt material ska bland annat användas av boendeanläggningar, cykelföretag och föreningar.

Du kan läsa mer om projektet  här

För frågor kontakta projektledare Nellie Larsson.