09 dec. 2021

DestinationsutvecklingLeaderprojektHallandMountainbikeNaturturismRekreationscyklingLandsvägscyklingCykelutveckling

Blixtsnabb omställning till digital första workshop

Den 8 december hade vi projektets första workshop i projektet Cykla på landsbygden - Hållbar cykelturism.

Efter att Folkhälsomyndigheten och regeringen gick ut med nya restriktioner, tog vi ett snabbt beslut om att ställa om vår fysiska workshop till ett digitalt arbetsmöte. Många i projektgruppen var med på de digitala mötena i Förstudie Cykeldestination Våxtorp och hade erfarenhet av att arbeta tillsammans i det digitala mötesrummet. Trots att det är en utmaning att föra bra samtal digitalt, blev det en lyckad första workshop. 

Syftet med vårt arbetsmöte var att diskutera vad vi vill uppnå, vem vi vill nå och vilken information vi vill kommunicera. Vårt samtal kretsade mycket kring kunskap, känslor och trovärdighet. Vi vill öka cyklisternas kunskap om naturen och livet på landsbygden och vi vill att cyklisterna ska vilja göra rätt när de cyklar hos oss. Vår ambition är att ta fram ett lättillgängligt, enkelt och lustfyllt kommunikationsmaterial.

Vi vänder oss till landsvägscyklister, mountinbikecyklister och leisurecyklister. Vi vill att vår kommunikation når dem i deras olika faser; när de planerar sin cykeltur/cykelresa, när de är på plats och när de delar sina upplevelser med andra. Vårt material ska bland annat användas av boendeanläggningar, cykelföretag och föreningar.

Nästa steg i projektet är att skapa ett kunskapsunderlag som vi tar med oss in i den kreativa fasen efter årsskiftet.

Du kan läsa mer om projektet och vår workshop här