16 mar. 2021

NaturturismHållbarhetSamverkanDestinationsutvecklingCykeldestination Våxtorp

Välkommen till workshop om Cykeldestination Våxtorp

Intresset för naturaktiviteter ökar. Många är också nyfikna på närproducerad mat och lokal kultur. Naturturismen bidrar till utveckling av samhällen på landsbygden och skapar möjligheter för både turistföretag och andra näringar. Naturturismen behöver utvecklas vidare på ett hållbart sätt, för såväl naturen som för markägare, lantbrukare, företag och samhällen.

Våxtorp är en bygd med fina förutsättningar för naturturism. Hallandsåsens natur och småvägarna runt byn uppskattas särskilt mycket av cyklister. I Våxtorp finns företag som erbjuder aktiviteter och service kopplat till cykelturism och det finns en ambition att utveckla Våxtorp som cykeldestination.

Lokala röster och erfarenheter från andra destinationer i förstudie

Nu är förstudien om förutsättningar och utmaningar för att utveckla Våxtorp som cykeldestination klar. Många lokala röster har bidragit till innehållet som summerats och analyserats med hjälp av erfarenheter från andra projekt och destinationer.

Workshop 1, Cykeldestination Våxtorp 29 mars

Digitalt möte den 29 mars klockan 15-17
I projektets första workshop möts vi digitalt för att prata om förstudiens innehåll och vad det innebär för Våxtorp.
Ta chansen att dela tankar och idéer med företagare, markägare, invånare och tjänstemän.
Mötet sker digitalt via Teams den 29 mars kl. 15-17.
Alla är varmt välkomna att delta! Ambitionen är att diskussionerna förs i mindre grupper.

Anmälan senast 24 mars
Du anmäler dig via mejl till nellie@nellielarsson.se alternativt via telefon 0730-25 97 65 senast den 24 mars. Du får möteslänk, instruktioner om hur du ansluter till mötet och program skickat till dig innan mötet.

Jag rekommenderar att du läser rapporten innan mötet.
Här hittar du rapporten Förstudie Cykeldestination Våxtorp (2021)
Här hittar du mer information om projektet Förstudie Cykeldestination Våxtorp

SAVE THE DATE! 
Workshop 2, Turism på annans mark 12 april

Digitalt möte den 12 april klockan 15-17
I projektets andra workshop pratar vi om handledningen Turism på annans mark, vilken hjälper parter med olika perspektiv att skapa hållbar naturturism tillsammans. För att lyckas behöver markägare och turistföretagare förstå den andres perspektiv, samverka på ett strukturerat sätt och använda skriftliga avtal. Handledningen har tagits fram i samarbete mellan bland andra Naturturismföretagen, LRF och Sveriges Jordägareförbund.

Inbjudan går ut efter workshop 1, men boka gärna in tiden och välkommen att höra av dig med frågor.